Barna Desert Camp
Ring Rd, near Hotel Parshvanth, Dhibba Para, Manak Chowk, Amar Sagar Pol, Jaisalmer, Rajasthan 345001 +91- 8000772874

Contact